Generalforsamling 2023

Referat fra Generalforsamling d. 18-1 2024.

Der var mødt 6 medlemmer til generalforsamlingen.

Villy, Arne, Leif, Benny, Jens, Ole

Arne Thomsen blev valgt som dirigent.

Formanden, Jens K.L. Jørgensen tog sig af formandens beretning (Se nedenfor)

Beretningen blev godkendt. Se beretningen nedenfor.

 Leif Kjær Jensen forelagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt Se regnskabet nedenfor.

 Der var ingen indkomne forslag

 Det kommende budget og kontingentstørrelse blev ligeledes godkendt.

Kontingentet er på Kr. 250, og indbetales senest 1. marts.

 Jens blev genvalgt som formand, og Arne blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen ser gerne at et medlem eller to tar’ et par Suppleantposter.

 Bestyrelsen ser således ud.

Formand:                                 Jens K.L. Jørgensen

Best,medlem :                         Villy Jæger

Kasserer:                                  Leif Kjær Jensen

Revisor:                                    Arne Thomsen

Billedsekretær/sekretær    Ole Knudsen

Arne Thomsen på tager sig fortsat at holde hjemmesiden

Årets fotograf blev Kell Knudsen, generalforsamlingen siger tillykke.

For referat:  Ole Knudsen


Formandens beretning

Glostrup Fotoklub for året 2023 Der lidt historisk for 2023. Det er første gang jeg har svigtet så mange mødeaftener. Jeg var i Prag i foråret, jeg var til møde om vores lokale, men Ole var i Region Nord, jeg var dommer i Kronborg. Jer var her ikke, men I havde fået en opgave. Og deserterede. Jeg havde fortalt om, at vi fotograferede her, her på gården. Dias. Sten skygger, planter, det var den gang man kunne kravle, for at få et godt billede. Og rejse sig igen. I mente ikke her var noget at fotografere. Jamen for fanden, det var det der var opgaven. Tænk på en pressefotograf, tænk på opgaven i Frederikssund Fotorally, livet i byen. En søndag formiddag. Det er en opgave! Vi skal forlade gården, det ville have været fint, at med en udstilling vise hvad vi har brugt Leragergård til: at fotografere. 

Det er nok ikke den eneste gang jeg er blevet lidt skuffet. Jeg har nok pralet af, at vi har dokumenteret alt muligt i Glostrup i mange år; for biblioteket, for foreninger, kulturby, teater, kulturnat o s v. Og de sidste år tjent på Gymnastikforeningen. Børnene kunne huske dig lotte, ”Skal vi være sjove?” Borgmesteren ville ikke købe et billede, fordi det var for dårligt. Måske skal jeg sige nej næste gang. 

 Bortset fra det, så synes jeg vi har haft et fint år. 

 Og et nyt medlem, velkommen til Helle.

Der er blevet kigget og snakken og alle har været på banen. Og det er så dejligt, at alle emner kan komme på banen. Alle! Jeg er nødt til at nævne et emne, der er skyld i oprettelse af nye fotoklubber. Udstillingen i Medborgerhuset. Det Fotoklubben der udstiller, en aktivitet. Vi skal prale hvad vi laver. Det betyder at den, der ikke deltager i aktiviteten, heller ikke deltager i udstillingen. Det vi har haft hængende, er fra vores ture. Og de er hængt op så de passer sammen. Og der står ikke navn på! Vi kan prøve noget andet, giv et emne f.eks. Konkurrencerne er meget bredt i hvad der er for billeder, de kan let virke som en rodebunke. Og vi viser billeder i passepartout på 30x40 cm. (Det internationale mål.) Og forskellige størrelser kan også blive rodet. Og vi skal ikke konkurrere på hvor store billeder vi har råd til at lave. Jeg synes vi præsenterer klubben flot. Nu må vi se om vi for plads i lokalet ”Nordvang”! (Vi – os der bor i Glostrup – udstille individuelt på ”borgernes udstilling” i maj måned. Jeg skal huske det. I meget gamle dage hed det borgernes kunstudstilling, og vi kunne ikke være med, fordi fotografi ikke var kunst!) 

Vores ture! Vi var ikke ret mange på Knudshoved, men vi havde en god tur. Og for få til at lave en konkurrence ud af det. Den der hænger dernede, er fra Pederstrup. Vi skal lige være enige om hvad konkurrencen går du på, det har givet snak et par gange. Er det frit? d. v. s. billeder skal bare fra den dag, eller skal de beskrive det sted vi er. Vi har før udstillet det sted vi har besøgt, og så skal det jo beskrive stedet. 

Og ude i byen? Carsten du var i Frederikssund? Jeg var i Oslo. Vi må bakke de aktiviteter på, der er. Der har været problemer. Problemer? Region Nord, har altid været en del af aktiviteterne hos os. Og vi har været med, Arne, Lotte, Villy, Ole og jeg. Villy og Lotte fik hver en antagelse og jeg i 9.ende plads i serier. Nu er der bedømmelse i Negativ Roskilde 29, januar. Helle, Ole, Villy og jeg deltager. Og jeg sagde problemer? Vi har for et par timer siden fået plakat om sted og dommer. Noget sent for de klubber der planlægger. Der er mangler på hjemmesiden, jeg ved ikke om jeg er genvalgt om revisor. Var til møde andetsteds. 

I RNFoto kan vi se, hvad de laver i andre klubber, møde en fotodommer, som vi ikke kan få er. En pressefotograf f.eks. skal noget lidt større end os. 

Apropos, så var jeg udenlands og fik 1 antagelse og en medalje i Malmø, jeg fortæller lidt mere om den slags om en måneds tid. 

Vores interne konkurrencer viser meget godt hvad vi laver. Og vi er jo begyndt dette år som demonstration på hvordan det er gået, mange billeder og rigtig meget god snak. Vi har haft Peter Krabbe fra Lyngby han havde 38 billeder at kigge på digitale, Carsten Selvang fra Lyngby bedømte resultaterne fra Pederstrup, Jens Andersen fra Fotoakrobaterne kiggede på nogle papirbilleder, og så bedømte vi hinanden. Og Uwe Hess fra Herlev havde vi her for 14 dage siden. 

Både dommere i Region Nord og vores ”egne” giver anledning til kig og snak. Og vi behøver ikke være enige. 

ÅRETS FOTOGRAF. 

Efter 5 konkurrencer i løbet af året ser resultatet således ud. 

1 Kell 349 point 

2 Ole 171 point 

3 Jens 111 point 

4 Jørn 102 Point 

5 Lotte 99 point 

6 Arne 88 point 

7 Carsten 69 point 

8 Leif 51 point 

9 Benny 42 point 

10 Villy 14 Point 

11 Helle 9 point 

Inden jeg slutter, skal vi lige nævne, at det er sidste gang vi holder generalforsamling her på Leragergård. Vi har brugt vores lokale, ikke bare på de bookede torsdage, men på alle andre tidspunkter, hvor der skulle laves et eller andet. Det bliver svært, hvis Carsten skal booke lokale, for at komme til at montere et billede. På et tidspunkt lød det som om vi kunne få et depot når kunstforeningen flyttede. Det kan ikke bruges som arbejdsrum, hvis det er fyldt med borde og stole, og en printer skal jo have udluftning ifølge arbejdsreglerne. Det ser ud til at vi må klare os med et skab eller 2. 

Til sidst en tak til bestyrelsen; Villy passer på ølpengene, Leif på dem i banken og I har set, at det er Ole, der skriver ud og holder fast på mødeaftener. Tak for det. 

Generalforsamling 18 januar 2024


Regnskab for 2023


Ingen kommentarer:

Send en kommentar