Forside


Mødested: Leragergård
Vældegårdsvej 30
www.glostrupfotoklub.dk
Stiftet 13. januar 1953
Medlem af Region Nord og Glostrup Foreningsunion
Formand: Jens K.L. Jørgensen, EFIAP
Sofielundsvej 66
2600 Glostrup
20 89 06 41  - 
E-mail: jens@sorte.dk

Intern konkurrence 2018-I Fuglsang

2018-09-19
Emne: Billeder fra turen til Fuglsang
Dommer:  Ebba Sembach


plac. point nr fotograf
1 25 21 Jens
2 21 22 Jens
3 19 4 Villy
4 17 11 Holger
5 16 2 Villy
6 15 1 Villy
7 14 12 Holger
8 13 28 Bjørn
9 12 27 Bjørn
10 11 13 Holger
11 10 15 Holger
12 9 6 Hans
13 8 19 Kell
14 7 8 Hans
15 6 29 Bjørn
16 5 7 Hans
17 4 16 Kell
18 3 5 Villy
19 2 26 Bjørn
20 1 9 Hans


2018
SAMLET
Villy 53
Holger 52
Jens 46
Bjørn 33
Hans 22
Kell 12

    1. præmie, Jens


    2. præmie, Jens

Intern konkurrence 2017-II

2017-10-19
Emne: Billeder fra turen til Landskrona
Dommer:  Mads Henriksen

Farve
1 25 19 Kell
2 21 12 Holger
3 19 15 Villy
4 17 5 Finn Leo
5 16 6 Finn Leo
6 15 21 Kell
7 14 11 Holger
8 13 16 Jens
9 12 20 Kell
10 11 18 Jens
11 10 9 Hans
12 9 13 Villy
13 8 4 Finn Leo
14 7 3 Bjørn
15 6 7 Hans
16 5 1 Bjørn
17 4 10 Holger
18 3 2 Bjørn
19 2 8 Hans
20 1 17 Jens
21 0 14 Villy

Monochrome
1 25 4 Finn Leo
2 21 5 Finn Leo
3 19 18 Jens
4 17 19 Kell
4 16 10 Holger
6 15 2 Bjørn
7 14 17 Jens
8 13 8 Hans
9 12 13 Villy
10 11 11 Holger
11 10 14 Villy
12 5 1 Bjørn
12 5 15 Villy
12 5 16 Jens
12 5 7 Hans
12 5 9 Hans
12 5 6 Finn Leo
12 5 3 Bjørn
12 5 12 Holger

Farve, 1. præmie, Kell


Farve, 2. præmie, Holger


Farve, 3. præmie, Villy


Monochrome, 1. præmie, Finn Leo

Monochrome, 2. præmie, Finn Leo

Monochrome, 3. præmie, Jens

Intern konkurrence 2017 - I

2017-04-06
Emne: Stilhed
Dommer:  Aske Rif Torbesen

1. Præmie, Holger2. Præmie, Jens

3. Præmie, Finn Leo

Generalforsamlingen 2017

Generalforsamling 2017, 19. januar

Til stede var: Dan, Finn Leo, Hans, Holger, Ivan, Jens, Per, Poul, Stig og Bjørn (ref.)

1. Valg af dirigent
Holger blev valgt

2. Formandens beretning
(Se denne nedenfor)
Der var ikke mange kommentarer til beretningen, Jens havde fået det meste med
Holger spurgte til Musikoret og Jens supplerede sin beretning.
Bjørn spurgte til udstillingen på Glostrup Hospital. Billederne var taget i 2015, derfor var der intet med om dette. Men situationen var stadig uafklaret efter Rigshospitalets overtagelse. Måske bliver der kun tale om en udstilling på Glostrup Bibliotek.

3. Regnskab
Jens og Ivan fremlagde regnskabet (se dette nedenfor).
Jens fortalte, at punktet arrangementer dækkede Nivågård, Sofiero og eksterne dommere, og at øl-/vand-kassen også omfattede mad til sommer- og juleafslutningen.
Regnskabet blev godkendt

4. Forslag
Ingen

5. Budget
Jens fremlagde et budget under forudsætning af uændret kontingent (se dette nedenfor).

6. Kontingent
Der var enighed om at fortsætte med et årligt kontingent på 500 kr.

7. Valg
Stig, Villy og Bjørn var på valg til bestyrelsen. De blev alle genvalgt.

8. Eventuelt
- Holger efterlyste et idékatalog over ting, vi har lyst til at tage op.
- Finn Leo efterlyste flere interne konkurrencer, som den igangværende om Stilhed. Det kunne f.eks. være sportsfoto, makro-optagelser, refleksioner, måske en gang om måneden.
- Jens talte om en idé fra en anden fotoklub, hvor to klubber udfordrede hinanden til "duel". Hver klub havde et antal billeder med. Hver klub viste et ad gangen og der skulle så stemmes om disse to.
- Holger ønskede dog at prioritere det interne.
- Finn Leo ønskede at udvide Stafetten, så billederne også blev afleveret digitalt og man kunne diskutere, hvordan stafet-billedet kunne blive bedre. Det gav anledning til en diskussion om det praktiske: hvordan kunne man gøre dette uden at gå på kompromis med anonymiteten? Kunne en billedredaktør have samtlige billeder i digital form og så udlevere det aktuelle til bedømmeren? 

Bjørn
referent


På et efterfølgende kort konstituerende bestyrelsesmøde blev Jens genvalgt som formand. Ivan meddelte, at han på grund af sygdom ønskede at fratræde som kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen supplerede sig med Holger, som overtog kasserer-jobbet.

Budget 2016

Glostrup Fotoklub, budget 2016
(forudsætter kontingent 500 kr.)
Kontingent 4000
Kontingenter RNF, GFU 550
Konkurrencedeltagelse 200
Arrangementer 1000
Materialer 0
Gæster 1000
Udflugter/ture 1000
Præmier? 500
Øl/vand-kassen 500
Overskud 250
4.500 4.500

Regnskab 2016

Glostrup Fotoklub, regnskab 2016
         Indtægt            Udgift
Medlemskontingent 4.200
Kontingent, Region Nord, GFU 550
Konkurrencedeltagelse 81
Porto, administration 45
Gebyrer 100
Eksterne opgaver, kulturnat 508
Materialer, pap 260
Arrangementer 2.040
Øl/vand-kassen 1.995 2.900
Overskud 231
Balance 6.455 6.455
Status
Kasse 1.670
Bank 12.428
Egenkapital sidst 13.867
Årets resultat 231
Balance 14.098 14.098
Regnskabet er revideret og godkendt. Kassebeholdning og Bank er kontrolleret

Formandens beretning (noter til mundtlig fremlæggelse)

Beretning for året 2016

Som nogle ved, så er jeg absolut IKKE tilfreds med de vedtægter vi kører vores forening efter, bl.a. at have generalforsamling allerede i januar, men OK.
Vi har fået et par nye medlemmer, Per dukkede op sammen med Villy og Poul sammen med Hans. Måske ikke nye som fotografer, men som medlemmer. Velkommen.

Året 2016, jeg har sagt det et par gange, vi er ikke en aftenskole, hvor vi sidder i biografopstilling med foldede hænder og lytter. Vi er en forening, hvor alle er aktive!
Og det er jo gået rimeligt godt. Stafetten og Holgers nye idé med aftenens fotograf følger ideen, alle skal være aktive og der er krav til alle. Have billeder med og ikke mindst stille sig op og sige noget om egne eller andres billeder.
Det har knebet et par gange med stafetten, at have billeder med, huske at man rent faktisk har et billede liggende derhjemme. Det kan være givende at snakke om et billede. Politikens afdøde billedredaktør, som vi har mødt at par gange i Region Nord, hans elever skulle hver dag fortælle deres kæreste eller ægtefælle om ét billede mindst i 5 minutter.
Men det har knebet med at overholde afleveringerne - - -
Og - når der står i programmet at der skal afleveres billeder, - f. eks. til en konkurrence - og der slet ikke er nogen, der har billeder med; så kan man jo komme i tvivl om hvad vi så skal. Når vi har været fælles om at lave vores program, så burde det ikke være nødvendigt, at jeg før hver torsdag aften skal sende en husker.
Jeg skriver normalt en linie eller to, når jeg kommer hjem fra klubben, 2/6 hvor vi skulle have billeder med fra vores forårstur, har jeg skrevet ”ingen havde billeder med?”
Vi kan alle sammen brugsanvisningen til vore kamera udenad!! Det må jo være konklusionen, for da Holger have forberedt en aften om hvordan ”maskinen” vores fotografiapparat virker. Ja, vi var 4!
Da står i min kalender ”stort oplæg af Holger”. Og så de 4.
Vi kan ikke bede et medlem om at forberede noget og så ikke gide komme eller lytte. Jeg troede jeg var ene om frustrationen, men det vigtigste i klubbens historie 2016 var nok Finn Leos mail om manglende mødedisciplin. Jeg tror og håber at det er blevet bedre, om ikke andet, så er jeg ikke mere bange for at råbe ”hold kæft!” hvis det er nødvendigt.
Selvom det har knebet med disciplinen, også når det gælder stafetten og til de annoncerede konkurrencer, så har vi haft konkurrencer med succes. Ole Knudsen, fhv. formand i Skovlunde, nu klubløs, det er næsten som professionelle fodboldspillere. Han gav jo den traditionelle SDF-bedømmelse af vore stilleben og vi så og hørte lidt om hvad han laver som amatørfotograf. I den anden konkurrence fulgte vi klubbens koncept, Hans og Bjørn skulle enes om, hvad der var de bedste billeder fra vore ture. Og der gik jo fint, vi kan altid diskutere om et billede skal være nr. 4, 5 eller 7. Men vi er alle enige om, at Villy vinderbillede havde alt et foto skal have af indhold og historie.
Og vi er også enige om, at Holger er værdig og fortjent som årets fotograf 2016.

Vore 2 ture synes jeg var rigtig gode, Jeg var på Nivågård, da det blev berømt. Altså ikke, da der blev stjålet billeder, men da deres ene billede blev anerkendt som ægte. Det var rart at komme der igen. En dejlig park, en god frokost og vi holder fanen højt med et spændende sted at drikke kaffe. På klubbens regning. På den anden tur var det også kaffen, der blev den improviserede gode historie. Sofiero har jo historie, natur, kultiveret natur – og god mad. Villys vinderbillede fik rigtig meget med. At vi så ved lidt af et tilfælde fandt et godt sted til kaffen, fuldendte jo dagen. Og - tjah – Palle spillede jo igen en rolle, ved at få nægtet adgang til Sverige med et udløbet kørekort.
Vi præsenterede os fint i centret til Kulturnatten. Der er mange, der kommer og snakker fotografier og deres gamle kameraer. Og vi havde en spændende udstilling i biografen. Måske et utraditionelt sted at udstille fotos. Der, hvor der normalt hænger filmplakater. Jeg synes, vi løste opgaven lige så utraditionelt. Vi har fået megen ros.
Og så fotograferede Villy jo Musikoret. Jeg var der også, men det er Villys billeder, der bliver brugt.

Palle havde fået Dorf, en af vore største fotografer til at besøge os, og vi fik set nogle meget flotte billeder og fik lidt fornemmelse af konkurrencen inden for SDF.
Jeg takker for et rigtigt godt år. Vi kan også se det på regnskabet for ”ølkassen”. Vi har købt mad, men vi drikker ikke så meget på vore almindelige aftener, eller jeg køber for dyr øl til at sælge for 10, men det tager vi senere.
Men lige så vigtigt som at mindes sidste år:
- Vi er godt i gang med næste år og med nye gode ideer0
- Vi har indført ”dagens fotograf”
-  Aske Rif Torbesen kommer og bedømmer vores ”stilhed”
- Vi samler billeder fra vore aktiviteter til ”årets fotobog”
- Dagens fotograf afleverer ét billede, billeder fra stafetten, vinderbilleder fra vore konkurrencer. Jeg håber jeg må være i redaktionen sammen med Villy og måske én mere.

Finn Leo havde sidste år en antagelse ved papir 2 i RegionNord foto, nu er der kommet en opfordring til at deltage også i ”sund og bælt” i år. En lokal aktivitet, vi bør støtte ved at deltage.
 Malmø inviterer til en eller 2 udstillinger her i foråret, måske en tur hinsidan