Forside


Mødested: Leragergård  
Vældegårdsvej 30
www.glostrupfotoklub.dk
Stiftet 13. januar 1953
Medlem af Region Nord og Glostrup Foreningsunion
Formand: Jens K.L. Jørgensen, EFIAP
Sofielundsvej 66
2600 Glostrup
20 89 06 41  - 
E-mail: jens@sorte.dk
Udstilling i Glostrup Bio ultimo september - primo oktoberIntern konkurrence 2016 II: Billeder fra ture til Nivågård og Sofiero

2016-11-05
Emne: Billeder fra ture til Nivågård og Sofiero
Dommere:  Hans Bøgelund-Nielsen og Bjørn Enemark


pl pt nr navn
1 25 4 Villy
2 21 15 Palle
3 19 6 Holger
4 17 7 Holger
5 16 2 Villy
6 15 11 Palle
7 14 8 Holger
8 13 13 Palle
9 12 14 Palle
10 11 17 Jens
11 10 9 Holger
12 9 3 Villy
13 8 21 Stig
14 7 22 Stig
15 6 23 Stig
16 5 5 Villy
17 4 10 Holger
18 3 1 Villy
19 2 18 Jens
20 1 25 Stig


Samlet stilling:

Fotograf

point
Holger 64
Palle 61
Villy 58
Stig 22
Jens 131. Præmie, Villy2. Præmie, Palle3. Præmie, Holger


Intern konkurrence 2016 - I: Stilleben

2016-05-26
Emne: Stilleben
Dommer:  Ole Knudsen


   pl     pt     nr navn
1 25 27 Jens
2 21 14 Holger
3 19 12 Holger
4 17 11 Holger
5 16 16 Villy
6 15 5 Stig
7 14 13 Holger
8 13 3 Finn Leo
9 12 2 Finn Leo
10 11 15 Villy
11 10 7 Stig
12 9 22 Hans
13 8 10 Holger
14 7 18 Villy
15 6 21 Hans
16 5 20 Hans
17 4 1 Finn Leo
18 3 14 Villy
19 2 25 Jens
20 1 23 Jens

Samlet stilling:

fotograf
Holger 79
Villy 37
Finn Leo 29
Jens 28
Stig 25
Hans 20
1. præmie: Jens

2. præmie: Holger

3. præmie: Holger


Generalforsamlingen 2016-01-28

til stede var Jens, Stig, Ivan, Hans, Holger og Bjørn

1. Valg af dirigent
Holger blev valgt. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med indkaldelsen via mail fra 2016-01-03. Der var en uoverensstemmelse mellem mailen (kl. 19:30) og programmet på hjemmesiden (kl. 19:00). Vi startede kl. 19:30.
Herefter gav han ordet til Jens.

2. Formandens beretning
Denne kan læses nedenfor.
Der var ingen kommentar til beretningen.

3. Regnskabet
Ivan beklagede, at han endnu ikke havde fået udarbejdet et regnskab. Han lovede, at det ville være klar til næste medlemsmøde. Jens lovede at assistere.
Det manglende regnskab og kassererens manglende adgang til banken vakte en del kritik.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Budget
Her forventede vi os ingenting, når der nu ikke var lavet regnskab. Men Jens afleverede et budget, baseret på uændret kontingent og de eksisterende medlemmer. Der var sat penge af til kontingent til Region Nord, gebyr ved konkurrencedeltagelse, arrangementer, vin til eksterne dommere, bidrag til udflugter samt til præmier. Budgettet udviste et lille overskud.

6. Kontingent
Der var enighed om at fortsætte med et årligt kontingent på 500 kr.

7. Valg
Jens blev genvalgt som formand, Ivan blev genvalgt som kasserer.
Som revisor genvalgtes Finn Leo in absentia.
Som bestyrelsessuppleant nyvalgtes Holger, men Hans blev nyvalgt som revisorsuppleant.
Bestyrelsen består nu af Jens, Villy, Ivan, Stig og Bjørn

8. Eventuelt
Holger spurgte til reglerne for deltagelse i Region Nords konkurrencer. Jens fortalte, at et billede der har været præsenteret i en konkurrence (serie eller papir/digital) ikke kan deltage igen.
Stig spurgte specifikt, om et billede fra en serie-konkurrence kunne indgå i en papir-konkurrence.
Ja, svarede Jens. Det gælder samme type konkurrence, dog regnedes papir og digital som værende samme type.
Jens nævnte, at stafetten skal tilbage på programmet igen, sådan som det blev bestemt under programlægningen på årets første møde. Stig starter med at tage et billede.
Herefter fortsatte snakken om fototekniske emner - uden at generalforsamlingen blev formelt afsluttet.

Referent
Bjørn

Her er så det reviderede regnskab, underskrevet af kassereren og revisoren


Formandens beretning

Allerførst undskyld at generalforsamlingen er på en torsdag uden for de normale mødedage. Men jeg havde glemt, at det skulle være i januar. Jeg var kraftig modstander af de nuværende vedtægter, men overholder dem naturligvis. De gav nogle ubehagelige episoder sidst.
MEN:

Året 2016 i Glostrup Fotoklub.
Der er sket noget i vores fotoklub, der aldrig er sket før. Vi har ikke deltaget i Region Nord 2 gange i træk. Vi har altid brugt deltagelse i konkurrencer med vore naboklubber eller på landsplan som motivation for at arbejde med billeder. Umiddelbart synes jeg, det er kedeligt, til gengæld er det dejligt, at vi snakker en del om, hvorfor vi egentlig fotograferer. For år tilbage kunne jeg lave et skema med, hvor mange steder Glostrup Fotoklub var repræsenteret, lokalt, nationalt og internationalt. OK, vi er med igen, Finn Leo og jeg har indleveret til næste Region Nord. Det er ikke nødvendigvis konkurrencer ude i verden, vi skal prioritere. Men chancen for at se, hvad der laves i naboklubberne, kan vi se i Region Nord - og SDF? Tjah, det gjorde ondt at melde os ud af Selskabet Dansk Fotografi, som havde et af deres første møder på Glostrup Park Hotel, og hvor vi altid har været med. En del af historien om opstarten på selskabet i 1957 ligger hjemme i min kælder, og jeg har lige sendt det på en dvd til en af de SDF-folk, jeg også har kendt meget længe. OK, det er historie for vores vedkommende, det kostede et stort kontingent, og hvad fik vi ud af det?
Men vore torsdage her på gården, der føler jeg, at vi har det godt sammen og har det godt omkring vores fælles passion.
Undskyld udtrykket passion, men det der med fotografi betyder noget for os.

Der har været et par potentielle medlemmer og hilse på. Jeg har fået pæne tilbagemeldinger, men vi er jo ikke en aftenskole, hvor vi sidder i biografopstilling og modtager manuduktion. Én forstod, at vi er sammen for at udvikle os selv og hinanden i det her forum, der hedder en klub. Velkommen til Holger. Du hører jo til her.
Holger har været på podiet her på det sidste, og Finn Leo var på katederet i begyndelsen i januar. Vi prøver at bruge hinanden og hinandens kompetencer at lære - og udvikle os inden for faget.
Vi har haft gæster udefra. Jesper Iversen med sit papir. Han har lykkedes at komme ind på alle fotoklubber i hovedstadsområdet. Vi blev klogere, og jeg ved ikke, om han bliver rigere!
Til vore konkurrencer: jeg sendte en artikel ud sidste uge. Jo, jeg har været med i fotosnakken længe. To af dem, jeg har været konkurrent og kammerat med i en mindre menneskealder, har været her. Har vi billeder nok og har de en kvalitet, så man/jeg kan være bekendt at invitere de kendte og erfarne fotodommere? Jeg tror og håber, at vi fik meget ud af Tage Blach Kern, hans snak om vore billeder fra Zoologisk Have, hvor vi havde en fin dag og Regil fik også en udfordring med vore natfotos. Han bedømte ekstemporalt, altså at han ikke havde set billederne før. Jamen dommere - vi har ikke paryk og hammer mere - men en god snak, det er det man bliver klogere af. Vores første konkurrence med skygger, der skulle vi selv blive enige om rækkefølgen, og det giver også en god snak.
Igen i år var det Bjørn, der vandt, og Finn Leo som blev nr. 2. Det blev et glas ved julefrokosten. Et skema med vinderne er på hjemmesiden.

Konkurrencer tvinger os jo til det helt basale: Valg. Du vælger at tage kamera med, du vælger at bruge det, system, objektiv, du vælger nogle billeder til og fra, nogle at arbejde med, enkelte at printe, at klæbe op, at aflevere så andre kan se dine værker. Det er mange valg. (Einstein gik uden sokker i skoene, han slap for at skulle vælge mellem sokker i skuffen. Tænk på kvinder og deres garderober, han havde en og kun en slags skjorter, bukser, jakker, han slap for mange valg.) 
De 2 konkurrencer var resultat af en tur, en dag i Zoologisk Have og en aften på Holmen. Og nu har vi planlagt en tur til Nivågård. Der er så mange steder, vi kan vælge at tage hen, og vi er jo en begrænset flok. Pederstrup? Hvor tit tager vi et sted hen kun med det formål at fotografere? Tage det firkantede øje på fra starten på dagen!
Vi var i forskellige hold på sygehuset. Villy, der har arbejdet der i 40 år, har et forhold til hvert enkelt vandrør i alle kældrene. Det var også en oplevelse; en mand stolt af sit arbejde. Vi holder fast i, at de billeder skal bruges i løbet af i år. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke bare som nævnt skal fotografere for at deltage i konkurrencer eller til dagbogen hjemme, men påtage os opgaver, projekter. Fotografi skal bruges! "Socialrealisme"? Vi behøver ikke fine navne. En hilsen fra Villy fra den anden side af jorden, han vil gerne være med fortsat.
Vi har planlægningsmøder? Alle er med til at drøfte og beslutte, hvad vi skal; til gengæld har vi ikke bestyrelsesmøder. Nogle mener, at man skal i bestyrelsen for at "få magt og bestemmelse", vi er med i en klub af denne slags, fordi her har alle medindflydelse. Styrelsen har så påtaget noget at det praktiske. Demokrati! (Seppo, Jokke og Matti! Det var tre finner, som gik i badstue sammen. De havde en flaske vodka hver. Til at begynde med vedtog de med to stemmer mod en at drikke af Jokkes flaske. Da den var tom, vedtog de med to stemmer mod en, at hver mand skulle drikke af sin egen flaske.)
For et par år siden sluttede mine beretninger med "kræft-æde-mig".
Nu kan jeg sige at jeg glæder mig. Vi har haft det sjovt og seriøst. Det hænger sammen. Hvis du ikke er seriøs i kunst og kærlighed, bliver det ikke sjovt! Jeg laver gerne et lille notat, når jeg kommer hjem: "for megen snak, solgt øl 40 kr.", "drillet Palle, solgt øl 60 kr."

Tak til Bjørn for at styre hjemmesiden. Det kunne være, vi alle sammen skulle forny vores galleri. 
Og tak til Ivan for at styre pengekassen, og tak til alle for at I vil være med.
Vi fortsætter; jeg har bestilt lokalet hver torsdag hele året, og jeg har skrevet under på, at hvis vi har undervisere for unge under 25 år, så vil vi indhente børneattest!
Tak
Jens klj


28. januar 2016 

Intern konkurrence 3 - Byens Lys

2015-12-01
Emne: Byens Lys
Dommer:  Finn Regil

Pl Pt Navn
1 25 Finn Leo
2 21 Villy
3 19 Finn Leo
4 17 Finn Leo
5 16 Villy
6 15 Jens
7 14 Holger
8 13 Holger
9 12 Hans
10 11 Holger
11 10 Hans
12 9 Bjørn
13 8 Finn Leo
14 7 Villy
15 6 Bjørn
16 5 Finn Leo
17 4 Hans
18 3 Bjørn
19 2 Jens
20 1 Bjørn

Samlet stilling:

Skygger Zoo Byens Lys     Samlet
Bjørn     86   46     19       151
Finn Leo   61     74       135
Jens       69   38     17       124
Hans     48   13     26        87
Villy   25     44        69
Holger   19     38        57
Susan   16        16


1. Præmie, Finn Leo

2. Præmie, Villy

3. Præmie, Finn Leo

Intern konkurrence 2015-2 - Zoologisk Have

2015-05-21
Emne: Zoologisk Have
Dommer:  Tage Blach Kern

Pl
Pt
Nr
Navn
1
25
10
Finn Leo
2
21
31
Villy
3
19
17
Holger
4
17
21
Jens
5
16
7
Finn Leo
6
15
4
Bjørn
7
14
25
Susan
8
13
12
Hans
9
12
22
Jens
10
11
3
Bjørn
11
10
6
Finn Leo
12
9
1
Bjørn
13
8
19
Jens
14
7
9
Finn Leo
15
6
2
Bjørn
16
5
5
Bjørn
17
4
30
Villy
18
3
8
Finn Leo
19
2
26
Susan
20
1
18
Jens

Samlet stilling:
1
2
i alt
Bjørn
86
46
132
Jens
69
38
107
Hans
48
13
61
Finn Leo

61
61
Villy

25
25
Holger

19
19
Susan

16
16


1. Præmie, Finn Leo


2. Præmie, Villy

3. Præmie, Holger

Intern konkurrence 2015-1 - Skygger

2015-03-19
Emne: Skygger
Dommer:  Alle

Pl
Pt
Nr
Navn
1
25

Bjørn
2
21

Bjørn
3
19

Jens
4
17

Bjørn
5
16

Jens
6
15

Hans
7
14

Bjørn
8
13

Jens
9
12

Hans
10
11

Jens
11
10

Jens
12
9

Bjørn
13
8

Hans
14
7

Hans
15
6

Hans

Samlet stilling
Bjørn
86
Jens
69
Hans
48

1. Præmie, Bjørn Enemark

2. Præmie, Bjørn Enemark


3. Præmie, Jens K.L. Jørgensen