Klubben

Som så mange andre fotoklubber var det deltagere på et aftenskolekursus, der gerne ville fortsætte samværet omkring interessen for det fotografiske og i 1953 blev det til Glostrup Fotoklub.

Fotoklubben har altid været en aktiv deltager i det lokale fritids-, forenings- og kulturliv. Nogle gange som medarrangør, endnu flere gange er der bare blevet fotograferet lokale arrangementer af alle slags fra sportsstævner til koncerter af alle slags. Også mere bredt i det regionale og nationale fotoklubsamarbejde har der gennem alle årene været aktive medlemmer fra Glostrup Fotoklub.

Deltagelse i konkurrencer og aktiviteter i Region Nord Foto er en stor og positiv inspiration for medlemmerne. Her møder man ligesindede fra naboklubber i det københavnske og sjællandske område.

I mange år har klubben holdt til på Leragergård i Hvissinge, hvor der er mødelokale, et lille kontor og et veludstyre mørkekammer. Mørkekammerekvilibrisme er efterhånden blevet til skærm og tastatur ved computeren, og her råder klubben over udstyr der forsøges holdt opdateret og det som det kemibaserede mørkekammer stilles til rådighed for alle medlemmer.

Nye ideer, nye medlemmer er altid meget velkomne.

Mødested: Leragergård - Vældegårdsvej 30 - 2600 Glostrup
Stiftet 13. januar 1953
Medlem af  Region Nord Foto, Glostrup Foreningsunion

Formand: Jens K.L. Jørgensen, EFIAP
Sofielundsvej 66
2600 Glostrup
43 45 48 53
E-mail: jens@sorte.dk


Klubbens Bankkonto nr. 2277 – 6880460151