Program

PROGRAM 2020

Vi fortsætter jagten på det gode billede:

Torsdag 9. januar, kl. 19.00
Det gode lys!
Hvordan fandt du det specielle lys i dit billede? Og hvordan målte du det?
Kom med et par eksempler og fortæl om det.
Denne gang udendørs.

Torsdag 23. januar, kl. 19.00
Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
                 Betaling for print
5. Forelæggelse af budget for det kommende år
6. Vedtagelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen i henhold til § 5
            Bestyrelsen:
                 Holger
                 Jens
Og revisor
8. Eventuelt

Aflevering til Region Nord papir 2. Bedømmes 12/3.

Torsdag 6. februar, kl. 19.00
Det gode lys!
Hvordan fandt du det specielle lys i dit billede? Og hvordan målte du det?
Kom med et par eksempler og fortæl om det. Tænk på Hammershøjs billeder.
Denne gang indendørs.

Torsdag 20. februar, kl. 19.00
Serie.
Komponér, fortæl med 3, 4, 5 billeder, gør dem til eet billede.
Hvad er en serie? Prøv! Alle kommer med et par eksempler.

Torsdag 5. marts, kl. 19.00
Fortsættelse fra sidst.
Aflevering af serier til Region NordTorsdag 12. marts, Køge Fotoklub
Bedømmelse af Region Nord, papir 2

Torsdag 19. marts, kl.19.00
Blomsterfotografering.
Nu skal vi selv styre det gode lys og komme tæt på. Vi laver et par små studier i lokalet og prøver os frem. Klubben giver blomster.


Torsdag 2 april, kl. 19.00
Montering og passepartout.

Torsdag 16. april, kl. 19.00
Det digitale mørkekammer.
Print.

Tirsdag 21. april, Ølstykke Fotoklub
Bedømmelse af region Nord serier

Mandag 11 maj kl. 11.00
Afgang fra Leragergård til Frilandsmuseet, hvor vi fanger foråret i de gamle huse.
Der er også en konkurrence, hvor billederne skal være taget på dagen.

Torsdag 14. maj, kl. 19.00
Arbejder med billederne fra mandagsturen. Kig, vælg, print og monter.

Torsdag 28. maj, kl. 19.00
Afslutning på året.
Tid til at tage emne op.
Aflevering af max. 5 billeder fra Frilandsmuseet.

Torsdag 4. juni, kl. 18.00
Afslutning ved grillen Sofielundsvej 66

Ret til forbedringer forbeholdes


Ingen kommentarer:

Send en kommentar