Program

Vi fortsætter jagten på det gode billede:

Torsdag 9. januar, kl. 19.00
Det gode lys!
Hvordan fandt du det specielle lys i dit billede? Og hvordan målte du det?
Kom med et par eksempler og fortæl om det.
Denne gang udendørs.

Torsdag 23. januar, kl. 19.00
Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
                 Betaling for print
5. Forelæggelse af budget for det kommende år
6. Vedtagelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen i henhold til § 5
            Bestyrelsen:
                 Holger
                 Jens
Og revisor
8. Eventuelt

Aflevering til Region Nord papir 2. Bedømmes 12/3.

Torsdag 6. februar, kl. 19.00
Det gode lys!
Hvordan fandt du det specielle lys i dit billede? Og hvordan målte du det?
Kom med et par eksempler og fortæl om det. Tænk på Hammershøjs billeder.
Denne gang indendørs.

Torsdag 20. februar, kl. 19.00
Serie.
Komponér, fortæl med 3, 4, 5 billeder, gør dem til eet billede.
Billedserier, hvad er en serie?
Tag 3 - 5 billeder med og vi prøver at lave en serie der passer sammen.

Torsdag d. 5. marts kl. 19.00
Vi fortsætter arbejdet med serier.
Aflevering til Region Nords konkurrence ”SERIER”
Vi aftaler evnt.  fælleskørsel til Køge Fotoklub d. 12.marts

Torsdag d. 12. marts kl. 19.00
Køge Fotoklub.
Bedømmelse af Region Nords konkurrence PAPIR 2

Torsdag d.19. marts kl. 19.00
Blomsterfotografering.
Vi fotograferer blomster, der laves forskellige opsætninger med blomster, 
”leger” lidt med lyset og håber det bedste.
Tag kamera og evt. fotostativ med. Klubben sørger for blomster.

Torsdag d. 2. april kl. 19.00
Det digitale ”mørkekammer”
Tag nogle dine blomsterbilleder med, få evt. lidt hjælp til lidt redigering, 
hvis der er behov for dette, og vi printer billederne ud.

Torsdag d.16 april kl. 19.00
Vi laver passepartout og monterer billeder, gerne blomsterbilleder.
Aftaler evt. fælleskørsel til Region Nords konkurrence i Ølstykke.

Tirsdag d. 21. april Ølstykke Fotoklub
Bedømmelse af Region Nords konkurrence  ”SERIER”

Tirsdag d. 12. maj kl. 11.00
Fototur til Frilandsmuseet. Afgang fra Leragergård kl. 11
Det er blevet forår, vi går rundt blandt de gamle gårde m.m., 
og fanger forårslyset både ude og inde.
Der laves konkurrence med billeder fra turen. Kamera og ledsagere er meget velkomne.
Vi finder et sted museet på et passende tidspunkt til indtagelse af lidt fortæring.
Pris for indgang kr. 80,-

Torsdag d. 14. maj kl. 19.00
Vi arbejder lidt med billederne fra turen til Frilandsmuseet.
Evt. print og montering, så der er klar til konkurrence.

Torsdag d. 28. maj kl. 19.00
Sidste rigtige mødeaften.
Kom med input og gode ideer til den kommende sæson.
Aflevering til konkurrence, max. 5 billeder fra Frilandsmuseet.

Torsdag d. 4. juni
Afslutning ved grillen hos Jens på Sofielundsvej 66.

……………………………………………………

Sæson 2020/21

Torsdag d. 6. aug
Første mødeaften i ny sæson.
Tag en lille håndfuld billeder med fra en ferietur eller hvad du ellers har lavet i sommer.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar