Program

GLOSTRUP FOTOKLUB
Leragergård – Møde kl. 19.00 - 1. og 3. torsdag i måneden

Program for efteråret 2018
Alle møder starter kl. 19:00, med mindre andet er angivet
Stafetten begynder hvert møde
Og så har vi ”dagens fotograf”. Hver enkelt har på tur 3 billeder med. Billeder der betyder noget for dig. Fortæl om dem.

Mandag 26. november
Bedømmelse af digital Region Nord, Kronborg Fotoklub

Torsdag 6. december
Stafetten
Dagens fotograf er Per
Emne: Klubbens nye printer IV

Torsdag 20. december
Julefrokost fra kl. 18

PROGRAM 2019

Torsdag 3. januar
Stafetten
Dagens fotograf er Stig
Emne: Portrætter I

Torsdag 17. januar, kl. 19.00
Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget for det kommende år
6. Vedtagelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen i henhold til § 5
            Bestyrelsen:
Og revisor
8. Eventuelt

Aflevering af Region Nord papir 2

Torsdag 7. februar, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Villy

Torsdag 21. februar, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Bjørn

Torsdag 7. marts, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Dan
Indlevering af serier til Region Nord, (bedømmelse 23/4, Køge)

Torsdag 14. marts, kl.19.30
Bedømmelse af papir 2 hos Negativ Roskilde

Torsdag 21. marts, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Finn Leo

Torsdag 3. april, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Hans

Lørdag ?? en forårstur.

Tirsdag 23. april, kl. 19.30
Bedømmelse af Region Nords serier hos Køge Fotoklub.

Torsdag 25. april
Stafetten
Dagens fotograf er Holger

Torsdag 2. maj, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Ivan

Torsdag 16. maj, kl. 18.00
Stafetten
Dagens fotograf er Jens

Torsdag 6. juni, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Kell

Torsdag 2o. juni, kl. 18.00
Afslutning ved grillen Sofielundsvej 66
Ingen kommentarer:

Send en kommentar