Program


GLOSTRUP FOTOKLUB
Leragergård – Møde kl. 19.00 - 1. og 3. torsdag i måneden.


Program for foråret 2018
Alle møder starter kl. 19:00, med mindre andet er angivet
Stafetten begynder hvert møde
Og så har vi ”dagens fotograf”. Hver enkelt har på tur 3 billeder med. Billeder der betyder noget for dig. Fortæl om dem.

Torsdag 7. december
Stafetten
Dagens fotograf: Holger
Bedømmelse af billeder fra Ejby-bunkeren

Torsdag 4. januar, kl. 18.00
Nytårssammenkomst

Torsdag 18. januar, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Dan
Table Top
Indlevering til Region Nord, papir 2. (bedømmelse 13/3)

Torsdag 1. februar, kl. 19.00
Indlevering af billeder til Region Nord, papir 2

Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget for det kommende år
6. Vedtagelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen i henhold til § 5
     Bestyrelsen:
     Jens (formand) og Holger (kasserer) er på valg.
     Og revisor Finn Leo
8. Eventuelt

Torsdag 15. februar, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Jens
Hvad er en serie?

Torsdag 1. marts, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Kjell
Indlevering af serier til Region Nord, (bedømmelse 19/4)

Tirsdag 13. marts, kl.19.30
Bedømmelse af papir 2 hos Negativ Roskilde

Torsdag 15. marts, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Per
Stafetten
Gensidig orientering Formand og medlemmerne imellem.
Aftens tema: Arbejdsgang via Microsoft
1) Billedhåndtering fra optagelse

Torsdag 5. april, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er Olaf
Gensidig orientering Formand og medlemmerne imellem.
Aftens tema: Arbejdsgang via Microsoft
2) Læg ind på pc

Torsdag 19. april, kl. 19.00
OBS:
Bedømmelse af Region Nords serier hos Køge Fotoklub.

Lørdag 21. april, forårsturen.
En dagstur til Lolland. Ægtefæller/fæller er meget velkomne.
Fuglsang. Engang berømt refugium, kunstnergruppen med Olaf Rude (Ham fra folketingssalen), park fra 1800, skejten, moderne museum, Åge og Lykke fortæller nok historien om stedet for en frokost på cafeteriet.
På vej retur drikker vi kaffe og spiser kage på en god landevejskro.

Tirsdag 25. april kl. 19.30
Bedømmelse af Region Nord serier hos Negativ Roskilde.

Torsdag 28. april
Stafetten
Dagens fotograf er
Gensidig orientering Formand og medlemmerne imellem.
Aftens tema: Arbejdsgang via Microsoft
3) Redigering

Torsdag 3. maj, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er
Gensidig orientering Formand og medlemmerne imellem.
Aftens tema: Arbejdsgang via Microsoft
4) Klargøring til udprintning

Torsdag 17. maj, kl. 18.00
Stafetten
Dagens fotograf er
Gensidig orientering Formand og medlemmerne imellem.
Aftens tema: Arbejdsgang via Microsoft
5) Montering

Torsdag 7. juni, kl. 19.00
Stafetten
Dagens fotograf er
Gensidig orientering Formand og medlemmerne imellem.
Aftens tema: Software
Lag-Indsætte-Klippe -Klistre osv.

Torsdag 21. juni, kl. 18.00
Afslutning ved grillen Sofielundsvej 66

Ret til forbedringer forbeholdes

Ingen kommentarer:

Send en kommentar