Bestyrelse

Glostrup Fotoklub bestyrelse efter generalforsamlingen 19. januar 2017

Formand og billedsekretær: Jens K.L. Jørgensen
Sofielundsvej 66
2600  Glostrup
20 89 06 41
jens@sorte.dk

Klubbens Bankkonto nr. 2277 – 6880460151

Næstformand: Villy Jæger
vjjaeger@webspeed.dk

Kasserer: Holger Jensen
dsl120386@vip.cybercity.dk

Sekretær og web-master: Bjørn Enemark
bjorn.enemark@get2net.dk

Bestyrelsesmedlem: Stig Østergaard Larsen
stig@sorte.dk

Revisor: Finn Leo Larsen
finnleo@mail.dk

Revisorsuppleant: Hans Bøgelund-Nielsen
hans.b.nielsen39@gmail.com

Ingen kommentarer:

Send en kommentar