Bestyrelse

Glostrup Fotoklub bestyrelse efter generalforsamlingen 17. januar 2019

Formand: Jens K.L. Jørgensen
Sofielundsvej 66
2600  Glostrup
20 89 06 41
jens@sorte.dk

Klubbens Bankkonto nr. 2277 – 6880460151

Næstformand: Villy Jæger
vjjaeger@webspeed.dk

Kasserer: Holger Jensen
dsl120386@vip.cybercity.dk

Sekretær: Kell Knudsen
kellknudsen45@gmail.com

Billedsekretær: Stig Østergaard Larsen
stig@sorte.dk

---

Revisor: Bjørn Enemark
bjorn.enemark@get2net.dk

Revisorsuppleant: Hans Bøgelund-Nielsen
hans.b.nielsen39@gmail.com

web-master: Bjørn Enemark
bjorn.enemark@get2net.dk


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar