Bestyrelse

Glostrup Fotoklub bestyrelse efter generalforsamlingen 18. januar 2024

Formand: Jens K.L. Jørgensen
Sofielundsvej 66
2600  Glostrup
20 89 06 41
jens@sorte.dk

Klubbens Bankkonto nr. 2277 – 6880460151

Næstformand: Villy Jæger

Kasserer: Leif Kjær Jensen

Sekretær: ?

Billedsekretær: Ole Knudsen

---

Revisor: Arne Mærsk Thomsen

Revisorsuppleant: ?

web-master: Arne Mærsk Thomsen