Forside

 


Mødested: Leragergård
Vældegårdsvej 30
www.glostrupfotoklub.dk
Stiftet 13. januar 1953
Medlem af Region Nord og Glostrup Foreningsunion
Formand: Jens K.L. Jørgensen, EFIAP
Sofielundsvej 66
2600 Glostrup
20 89 06 41  - 
E-mail: jens@sorte.dk

Intern konkurrence 2021-02-06 - Vestre Kirkegård

 

point

1.

Jens

25

2.

Lotte

21

3.

Lotte

19

4.

Jens

17

5.

Lotte

16

6.

Villy

15

7.

Jens

14

8.

Villy

13

9.

Villy

12

10.

Ole

11

De resterende 10 billeder (Ole 4, Villy 2, Jens 2, Lotte 2) blev alle nr. 11 og tildeles 4 point.


Samlet stilling 2021

        Point1.

Jens

143

2.

Villy

101

3.

Ole

74

4.

Lotte

641. Præmie, Jens

 

2. Præmie, Lotte

3. Præmie, Lotte

2021-05-29 Intern konkurrence, Esrum kloster


point

1.

Jens

25

2.

Jens

21

3.

Villy

19

4.

Villy

17

5.

Ole

16

6.

Jens

15

7.

Jens

14

8.

Villy

13

9.

Ole

12

10.

Ole

11

De resterende 4 billeder (Ole 2, Villy 1, Jens 1) blev alle nr. 11 og tildeles 4 point.


Samlet stilling 2021point

1.

Jens

79

2.

Villy   

53

3.

Ole

47

1. Præmie, Jens

2. Præmie, Jens
3. Præmie, Villy

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling torsdag 27. maj 2021

Dagsorden.

1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Forelæggelse af revideret regnskab
4.    Behandling af indkomne forslag
5.    Forelæggelse af budget for det kommende år
6.    Vedtagelse af kontingent
7.    Valg til bestyrelsen, på valg er:
        Kell, Villy, Ole
       Revisor:
        Bjørn
8.    Eventuelt
 

2020-December, Intern konkurrence - Rudolf Tegners museum

point

1.

Lotte

25

2.

Lotte

21

3.

Willy

19

4.

Jens

17

5.

Willy

16

6.

Lotte

15

7.

Lotte

14

8.

Jens

13

9.

Jens

12

10.

Benny

11

De resterende 10 billeder blev alle nr. 11 og tildeles 10 point.


Samlet stilling 2020point

1.

Lotte

75

2.

Willy

55

3.

Jens

52

4.

Benny

41


1. præmie, Lotte


2. præmie, Lotte
3. præmie, WillyGeneralforsamlingen 2020-01-23

 Til stede Jens - Holger - Lotte - Bjørn - Bendt - Ole - Villy - Benny - Kell

1. Valg af dirigent
Ole blev valgt

2. Formandens beretning  
(Se denne nedenfor)
Blev enstemmigt vedtaget.
Under punktet blev der bl.a. drøftet billed-opgaver fra andre Glostrup klubber. (Skal vi have betaling og hvor mange opgaver kan vi magte?) 
Villy og Jens indgik i et ad-hoc udvalg. De kommer med et forslag, som drøftes i bestyrelsen og på en klubaften, for en endelig aftale.

3. Regnskab
Regnskabet blev fremlagt af Holger. Det blev drøftet. Vi blev enige om at indbetale klubkontingent på klubbens bankkonto inden medio februar, for det pågældende år.
På klubaftenerne fremover holder vi et break, hvor vi betaler vores drikkevarer.
Regnskabet blev herefter godkendt.
 
4. Indkomne forslag
Holger finder en pris, for billede, opsat på karton.
 
5. Budget
Budgettet blev godkendt
 
6. Kontingent
Kontingentet fortsætter med at være 500,- pr. år.
 
7. Valg
Holger og Jens var på valg. De blev begge genvalgt.
Generalforsamlingen vedtog at erstatte Stig med Ole for et år. 
                                                                                                
8. Eventuelt
Lotte fortalte at dette års Glostrup festival kun blev én dag, lørdag d. 29-08-2020.
 
 
Referent
Kell Knudsen

Formandens beretning om 2019

 

Året 2019.

Og hvad vi gør ved det.

Først velkommen til Lotte, Benny og Bent. I giver håb.

Efter sidste års generalforsamling begyndte vi et nyt tema, ”Jagten på det gode billede!”

Stafetten fik en ende og dagens fotograf blev afsluttet.

Der blev lavet et skema og medlemmerne fik opgaver, lektier.

Succesen havde sine begrænsninger, nogle på skemaet dukkede aldrig op. Og enkelte har svært ved at tale om egne og andres billeder.

”Det gode billede”?? For mig er fotoklubben for at lære at kunne løse de opgaver jeg/vi påtager os. Opgaven kan være lige fra at fotografere en familiefest til at lave pressebillede til en artikel. At lave billeder der kan bruges; vinde en konkurrence, blive antaget på en fotoudstilling eller dokumentere et arrangement i Glostrup. Det har vi gjort rigtig meget og nu er vi med igen. Glostrup Festival 30-31 august, Villy, Kell og jeg stillede op og fik taget en hulens masse billeder og Holger sørgede for at vælge mesterværkerne til Lotte. Det var rart at være med igen, jeg blev genkendt. Kort tid efter, 21/9 var der en ny opgave. Villy og Holger fotograferede Svømmeklubbens stævne. (Jeg var på vej til Venedig). Holdopstillinger og portrætter til diplomer, forberedelse og så samlebåndsarbejde.

Til kulturnatten var Villy og Holger igen på banen og det blev til meget snak med mange mennesker. Det er altid sjovt at prale lidt af det vi gør og snakke med folk. Og vi viser os frem.


Villy havde sørget for aftale med Amager Bakke. Som jo er blevet berømt efter vi har været der. En spændende oplevelse. Undskyld Bjørn. Og vi havde påtaget os opgaven at lave gode billeder. Den nye kasserer i Region Nord Jørgen Jacobsen fra Herlev fotoklub var dommer.

Den anden eksterne dommer var Tage Blach Kern, han har altid en god bemærkning. Man kan ikke tillade sig at ændre ”mesterværk” der er indleveret til en konkurrence, det skal bedømmes som det er. Gode ideer, men til gengæld viste han eksempler fra en gammel Region Nord konkurrence. Det er sjovt at få andre til at kigge på og bedømme vores billeder og Jørgen og Tage er gamle i gårde i den SDF-traditionelle stil. 

Villy årets fotograf, se skema.


Jeg var i Budapest da de fleste af Jer var på rangerterrænet nede ved stationen og et par uger efter havde jeg lavet en rækkefølge og tillod mig at lave de mest enkle redigeringer, som beskæring og kontrast. Jamen se på hinandens billeder og komme med ideer til at lave dem bedre, der skal ikke ret meget til. Det er nemt nok at trykke på knappen og fotografere, det kræver lidt mere at få et godt billede ud af det. Vi har indimellem haft gode snakke om vores billeder, både rent teknisk og indhold. I har hørt om Lars Bahl fra Politiken, hans fotoelever skulle bruge 10 minutter til at fortælle om det billede de havde taget. Kun eet. 

Ole gennemgik billederne sendt til komposition i skemaet. Også gammel i gårde og SDF.


Eksternt har vi jo Region Nord, hvor der er muligheder for at se hvad andre laver og møde spændende dommere – engang for længe siden stillede Jan Grarup op for et par flasker vin – sidste år i Roskilde mødte vi Jan Unger, der efter han havde forladt Ekstrabladet som fotograf var blevet abstrakt. I papir 1 blev Ole antaget med et billede fra Amager Bakke. Jeg har været en del af RNFoto altid, det er et handicap, men jeg mener, at vi skal bruge det. Jeg synes at det er sjovt at konkurrere med billeder! Vi har før haft flere antagelser og præmier. Og det er gratis at deltage, d.v.s. klubben betaler deltagergebyr.

Det her med konkurrencer, vi blev meldt ud af SDF! Vi satte kontingentet op for at få råd til at være med i SDF og så meldte vi os ud! Det er derfor vi har så mange penge.

Vi har før brugt tid på lokale udstillinger som Mellem Sund og bælt, The Golden i Næstved, og Malmø. (Østrig) For år tilbage havde klubben en tur til Malmø, hvor vi have antagelser, (Min første internationale antagelse var Malmø 1982)

Men det er igen hvilke opgaver vi påtager os - - -


Der er brugt megen tid på vores digitale mørkekammer. Foreningsunionens materialekonto betalte vores printer. Jeg har bedt kommunen Glostrup ejendomme om at få fjernet indretningen i det der engang var et mørkekammer. Lotte har svar.

Vi foreslår at der laves en brugerbetaling. Vi sætter ikke kr. og øre på, men bemyndiger bestyrelsen/kassereren til at opkræve et rimeligt og passende beløb. Og så ser vi hvad det digitale værksted kan blive til.


     Vi tager indretning og betaling under punktet forslag.

2019, Interne konkurrencer - total

Jørgen Jacobsen Tage Blach Kern
2019    amager generelt
   amager
    detaljer
    natfoto samlet
villy 69 54 45 168
holger 39 37 53 129
ole 29 56 28 113
jens 44 26 29 99
kell 10 45 44 99
hans 21 0 0 21
lotte 0 0 19 19
bjørn 6 0 0 6