Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling torsdag 27. maj 2021

Dagsorden.

1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Forelæggelse af revideret regnskab
4.    Behandling af indkomne forslag
5.    Forelæggelse af budget for det kommende år
6.    Vedtagelse af kontingent
7.    Valg til bestyrelsen, på valg er:
        Kell, Villy, Ole
       Revisor:
        Bjørn
8.    Eventuelt