Generalforsamlingen 2019-01-19

1. Valg af dirigent
Kell blev valgt.

2. Formandens beretning
(Se denne nedenfor)

3. Regnskab
Holger havde ikke et regnskab med til uddeling. Han viste det blot frem og lovede at sende det til medlemmerne samme aften. Regnskabet var ikke revideret, idet Finn Leo ønske at fratræde som revisor. Det blev besluttet, at regnskabet ikke skulle præsenteres på hjemmesiden.
Mht. arrangementer, så ville han gerne på forhånd aftale en deltagerpris og så lade klubben dække et eventuelt underskud og indkassere et eventuelt overskud. Så undgik vi en masse efterreguleringer.
Der var også sat penge af til en trådløs router og et løbende abonnement, men forhåbentlig vil kommunen bidrage til dette (Jens laver en ansøgning). Nettet tænkes brugt til tilmeldinger til Region Nords konkurrencer, sende billeder til printeren, vise billeder fra nettet, opdatering af PC’en.
Jens talte om opdatering af oplysningerne af klubbens oplysninger hos banken (tegningsregler) og i selskabsstyrelsen (ansvarshavende for CVR-nr.). Jens ville sørge for disse to ting inden for de nærmeste to uger.

4. Forslag
Der var ingen forslag. Jens talte om at diskutere ideer til forårssæsonen, men det blev henvist til Eventuelt. Han nåede at nævne et kommende besøg på Amager Forbrænding (Villy), Stafetten mv. fremover, fastlæggelse af priser på udprintning, eventuel udprintning hos os af A3-billeder til Foreningen Nordens udstilling, kan vi bruge Sund og Bælt?, fastlæggelse af program på et bestyrelsesmøde

5. Budget
Holger fremviste et budget under forudsætning af uændret kontingent. Også det ville blive fremsendt til medlemmerne samme aften.
Han havde forsigtigvis sat tallet for kontingent 1.500 lavere pga. Kims udmeldelse og to medlemmer, som vi ikke har set længe.

6. Kontingent
Der var enighed om at fortsætte med et årligt kontingent på 500 kr.

7. Valg
Stig, Bjørn og Villy var på valg til bestyrelsen.
Stig og Villy blev genvalgt. Bjørn ønskede at fratræde og pegede i stedet på Kell, der har været meget engageret. Det samme gjorde Holger. Da Kell var villig til at indgå i bestyrelsen, blev han valgt.
Finn Leo, der som revisorsuppleant var blevet revisor efter Kims udmeldelse, ønskede at fratræde. Bjørn tilbød at overtage og blev valgt.
Hans blev genvalgt som revisorsuppleant.
Bjørn fortsætter som webmaster.
Medlemmerne af de stående udvalg blev genvalgt.

8. Eventuelt
·        Ole spurgte til planerne med Stafetten og Dagens fotograf, som havde fungeret efter hans mening. Kell redegjorde for sine tanker om en ny form, hvor f.eks. 3 medlemmer hver skulle stille med tre nye billeder vedrørende et bestemt emne. Han havde tænkt sig at lave en tavle med medlemmernes navne og søjler til emner, f.eks. komposition, arkitektur, makro, ...
·        Ole fortalte om foto-maraton, arrangeret af en klub, han tidligere havde været medlem af. Man fik fem emner og skulle tage billederne i løbet af en dag. Bjørn støttede tanken. Jens ville lave noget sådant i konkurrence med en anden klub og så få fat i en dommer
·        Villy fortalte om besøget på Amager, at de endnu ikke havde fået arrangeret rundvisninger, men forventede at gøre det. Kan vi komme op på toppen?
·        Villy og Holger diskuterede priser på blæk på printeren, begge havde gode erfaringer med kopi-blæk
·        Kims udmeldelse blev diskuteret, bl.a. hans ønsker om højere niveau i præsentationerne og mere teknik. Bjørn støttede dette. Også Kims kritik af klubbens formål, der syntes at være konkurrence-deltagelse. Men er det klubbens formål? At kunne printe billeder ud? At lave gode digitale billeder? At få ideer fra hinanden?
·        Holger vil ikke lægge sig fast på priser på udprintning fra starten. Han foreslog at lade klubben dække udprintning i første omgang og hold øje med forbruget af blæk og papir i et forsøg på at fastsætte en pris, så det i hvert fald løber rundt. Også mislykkede prints skal tælles med.

Bjørn
referentIngen kommentarer:

Send en kommentar