4 forslag til generalforsamlingen februar 2018 fra Kell


1. Der stilles forslag om nedsættelse af udvalg, jvf. Glostrup Fotoklubs vedtægter, herunder § 2. samt program for konkurrenceregler.

Udvalgets navn er Fotokonkurrence-udvalg.
- Det omhandler antal konkurrencer - bedømmelser - temaer - medie-type.
Konkurrenceudvalget består af 3 personer, der vælges blandt fotoklubbens medlemmer.
Medlemmerne til Konkurrence-udvalget vælges på den årlige generalforsamling ved simpelt flertal.

2.
Der stilles forslag om nedsættelse af udvalg, jvf. Glostrup Fotoklubs vedtægter, herunder § 2.
Udvalgets navn er Lokaleudvalg.
Det omhandler indretning af de eksisterende lokaler Leragergård, Vældegårdsvej 30.
 - Indretning af samlingsrum - printerrum - øl og vand rum, herunder lys og møbler.
Lokaleudvalget består af 3 personer, der vælges blandt fotoklubbens medlemmer.
Medlemmerne til Lokaleudvalget vælges på den årlige generalforsamling ved simpelt flertal.

3.
Der stilles forslag om nedsættelse af udvalg, jvf. Glostrup Fotoklubs vedtægter, herunder § 2.
Udvalgets navn er Fototur-udvalg.
Det omhandler tur-forslag - sted - indhold - transport - pris.
Fototur-udvalget består af 3 personer, der vælges blandt fotoklubbens medlemmer.
Medlemmerne til Fototur-udvalget vælges på den årlige generalforsamling ved simpelt flertal.

4-
Der stilles forslag til ny struktur på mødeaftnerne.
Vi mødes kl. 19.
    - Faste emner
            - Velkommen
            - Siden sidst fra formanden og gensidigt orientering
            - Stafetten
            - Dagens billede
            - Pause
            - Gensidig udveksling af fototricks 
            - ideer og nyt fra fotomarkedet, herunder printer - kamera - software - diverse 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar