Regnskab 2016

Glostrup Fotoklub, regnskab 2016
         Indtægt            Udgift
Medlemskontingent 4.200
Kontingent, Region Nord, GFU 550
Konkurrencedeltagelse 81
Porto, administration 45
Gebyrer 100
Eksterne opgaver, kulturnat 508
Materialer, pap 260
Arrangementer 2.040
Øl/vand-kassen 1.995 2.900
Overskud 231
Balance 6.455 6.455
Status
Kasse 1.670
Bank 12.428
Egenkapital sidst 13.867
Årets resultat 231
Balance 14.098 14.098
Regnskabet er revideret og godkendt. Kassebeholdning og Bank er kontrolleret

Ingen kommentarer:

Send en kommentar