Generalforsamlingen 2017

Generalforsamling 2017, 19. januar

Til stede var: Dan, Finn Leo, Hans, Holger, Ivan, Jens, Per, Poul, Stig og Bjørn (ref.)

1. Valg af dirigent
Holger blev valgt

2. Formandens beretning
(Se denne nedenfor)
Der var ikke mange kommentarer til beretningen, Jens havde fået det meste med
Holger spurgte til Musikoret og Jens supplerede sin beretning.
Bjørn spurgte til udstillingen på Glostrup Hospital. Billederne var taget i 2015, derfor var der intet med om dette. Men situationen var stadig uafklaret efter Rigshospitalets overtagelse. Måske bliver der kun tale om en udstilling på Glostrup Bibliotek.

3. Regnskab
Jens og Ivan fremlagde regnskabet (se dette nedenfor).
Jens fortalte, at punktet arrangementer dækkede Nivågård, Sofiero og eksterne dommere, og at øl-/vand-kassen også omfattede mad til sommer- og juleafslutningen.
Regnskabet blev godkendt

4. Forslag
Ingen

5. Budget
Jens fremlagde et budget under forudsætning af uændret kontingent (se dette nedenfor).

6. Kontingent
Der var enighed om at fortsætte med et årligt kontingent på 500 kr.

7. Valg
Stig, Villy og Bjørn var på valg til bestyrelsen. De blev alle genvalgt.

8. Eventuelt
- Holger efterlyste et idékatalog over ting, vi har lyst til at tage op.
- Finn Leo efterlyste flere interne konkurrencer, som den igangværende om Stilhed. Det kunne f.eks. være sportsfoto, makro-optagelser, refleksioner, måske en gang om måneden.
- Jens talte om en idé fra en anden fotoklub, hvor to klubber udfordrede hinanden til "duel". Hver klub havde et antal billeder med. Hver klub viste et ad gangen og der skulle så stemmes om disse to.
- Holger ønskede dog at prioritere det interne.
- Finn Leo ønskede at udvide Stafetten, så billederne også blev afleveret digitalt og man kunne diskutere, hvordan stafet-billedet kunne blive bedre. Det gav anledning til en diskussion om det praktiske: hvordan kunne man gøre dette uden at gå på kompromis med anonymiteten? Kunne en billedredaktør have samtlige billeder i digital form og så udlevere det aktuelle til bedømmeren? 

Bjørn
referent


På et efterfølgende kort konstituerende bestyrelsesmøde blev Jens genvalgt som formand. Ivan meddelte, at han på grund af sygdom ønskede at fratræde som kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen supplerede sig med Holger, som overtog kasserer-jobbet.

1 kommentar:

  1. Lucky Club Casino Site 2021
    LuckyClub Casino is an amazing place to play, and is a luckyclub safe and secure way to play! You can even access our website from anywhere you go! Rating: 4 · ‎1 vote

    SvarSlet