Formandens beretning (noter til mundtlig fremlæggelse)

Beretning for året 2016

Som nogle ved, så er jeg absolut IKKE tilfreds med de vedtægter vi kører vores forening efter, bl.a. at have generalforsamling allerede i januar, men OK.
Vi har fået et par nye medlemmer, Per dukkede op sammen med Villy og Poul sammen med Hans. Måske ikke nye som fotografer, men som medlemmer. Velkommen.

Året 2016, jeg har sagt det et par gange, vi er ikke en aftenskole, hvor vi sidder i biografopstilling med foldede hænder og lytter. Vi er en forening, hvor alle er aktive!
Og det er jo gået rimeligt godt. Stafetten og Holgers nye idé med aftenens fotograf følger ideen, alle skal være aktive og der er krav til alle. Have billeder med og ikke mindst stille sig op og sige noget om egne eller andres billeder.
Det har knebet et par gange med stafetten, at have billeder med, huske at man rent faktisk har et billede liggende derhjemme. Det kan være givende at snakke om et billede. Politikens afdøde billedredaktør, som vi har mødt at par gange i Region Nord, hans elever skulle hver dag fortælle deres kæreste eller ægtefælle om ét billede mindst i 5 minutter.
Men det har knebet med at overholde afleveringerne - - -
Og - når der står i programmet at der skal afleveres billeder, - f. eks. til en konkurrence - og der slet ikke er nogen, der har billeder med; så kan man jo komme i tvivl om hvad vi så skal. Når vi har været fælles om at lave vores program, så burde det ikke være nødvendigt, at jeg før hver torsdag aften skal sende en husker.
Jeg skriver normalt en linie eller to, når jeg kommer hjem fra klubben, 2/6 hvor vi skulle have billeder med fra vores forårstur, har jeg skrevet ”ingen havde billeder med?”
Vi kan alle sammen brugsanvisningen til vore kamera udenad!! Det må jo være konklusionen, for da Holger have forberedt en aften om hvordan ”maskinen” vores fotografiapparat virker. Ja, vi var 4!
Da står i min kalender ”stort oplæg af Holger”. Og så de 4.
Vi kan ikke bede et medlem om at forberede noget og så ikke gide komme eller lytte. Jeg troede jeg var ene om frustrationen, men det vigtigste i klubbens historie 2016 var nok Finn Leos mail om manglende mødedisciplin. Jeg tror og håber at det er blevet bedre, om ikke andet, så er jeg ikke mere bange for at råbe ”hold kæft!” hvis det er nødvendigt.
Selvom det har knebet med disciplinen, også når det gælder stafetten og til de annoncerede konkurrencer, så har vi haft konkurrencer med succes. Ole Knudsen, fhv. formand i Skovlunde, nu klubløs, det er næsten som professionelle fodboldspillere. Han gav jo den traditionelle SDF-bedømmelse af vore stilleben og vi så og hørte lidt om hvad han laver som amatørfotograf. I den anden konkurrence fulgte vi klubbens koncept, Hans og Bjørn skulle enes om, hvad der var de bedste billeder fra vore ture. Og der gik jo fint, vi kan altid diskutere om et billede skal være nr. 4, 5 eller 7. Men vi er alle enige om, at Villy vinderbillede havde alt et foto skal have af indhold og historie.
Og vi er også enige om, at Holger er værdig og fortjent som årets fotograf 2016.

Vore 2 ture synes jeg var rigtig gode, Jeg var på Nivågård, da det blev berømt. Altså ikke, da der blev stjålet billeder, men da deres ene billede blev anerkendt som ægte. Det var rart at komme der igen. En dejlig park, en god frokost og vi holder fanen højt med et spændende sted at drikke kaffe. På klubbens regning. På den anden tur var det også kaffen, der blev den improviserede gode historie. Sofiero har jo historie, natur, kultiveret natur – og god mad. Villys vinderbillede fik rigtig meget med. At vi så ved lidt af et tilfælde fandt et godt sted til kaffen, fuldendte jo dagen. Og - tjah – Palle spillede jo igen en rolle, ved at få nægtet adgang til Sverige med et udløbet kørekort.
Vi præsenterede os fint i centret til Kulturnatten. Der er mange, der kommer og snakker fotografier og deres gamle kameraer. Og vi havde en spændende udstilling i biografen. Måske et utraditionelt sted at udstille fotos. Der, hvor der normalt hænger filmplakater. Jeg synes, vi løste opgaven lige så utraditionelt. Vi har fået megen ros.
Og så fotograferede Villy jo Musikoret. Jeg var der også, men det er Villys billeder, der bliver brugt.

Palle havde fået Dorf, en af vore største fotografer til at besøge os, og vi fik set nogle meget flotte billeder og fik lidt fornemmelse af konkurrencen inden for SDF.
Jeg takker for et rigtigt godt år. Vi kan også se det på regnskabet for ”ølkassen”. Vi har købt mad, men vi drikker ikke så meget på vore almindelige aftener, eller jeg køber for dyr øl til at sælge for 10, men det tager vi senere.
Men lige så vigtigt som at mindes sidste år:
- Vi er godt i gang med næste år og med nye gode ideer0
- Vi har indført ”dagens fotograf”
-  Aske Rif Torbesen kommer og bedømmer vores ”stilhed”
- Vi samler billeder fra vore aktiviteter til ”årets fotobog”
- Dagens fotograf afleverer ét billede, billeder fra stafetten, vinderbilleder fra vore konkurrencer. Jeg håber jeg må være i redaktionen sammen med Villy og måske én mere.

Finn Leo havde sidste år en antagelse ved papir 2 i RegionNord foto, nu er der kommet en opfordring til at deltage også i ”sund og bælt” i år. En lokal aktivitet, vi bør støtte ved at deltage.
 Malmø inviterer til en eller 2 udstillinger her i foråret, måske en tur hinsidan

Ingen kommentarer:

Send en kommentar