Regnskab 2014


Indtægt

 Udgift

Medlemskontingent
9.000,00
KontingenterSDF, RegnionNord,GFU
550,00
Konkurrencedeltagelse
15,00
124,00
Porto,administration
45,00
Gebyrer
15,00
Eksterneopgaver,incl Kulturnat
 -
 -
Materiale
905,00
1.836,00
Arrangementer
877,00
Øl/vandkassen
2.241,00
1.364,00
Diverse
 -
60,00
Over/underskud
7.290,00
Balance
12.161,00
12.161,00

STATUS:
Kasse
559,00
Bank
8.846,16
Egenkapitalsidst
2.215,18
Årets resultat
7.290,00
Balance
9.405,18
9.505,18

Regnskabet er revideret og godkendt. Kassebeholdning og bank afstemt d. 13-12-2014


Kasserer
Revisor
Peter Spring
Bjørn Enemark

Ingen kommentarer:

Send en kommentar